Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Rules

Her følger bruksbetingelsene til forumet, og setter med dette i verk følgende regelverk/betingelser ved bruk av forumet :

Forumregler

1. Brukere av forumet bes holde en høflig tone. Ved å godta disse reglene, samtykker du i å ikke poste noen innlegg som er støtende, vulgære, seksuelt orienterte, hatefulle, truende eller som bryter med gjeldende lover (Norsk lov). Frihetsforeningen forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller stenge tråder dersom de mener dette passer seg.

2. Vær saklig og høflig når du argumenterer for noe. Dette gjør at andre oppfatter deg mer seriøst. Tråder/poster åpenbart ment for å provosere eller støte andre stenges/slettes med begrunnelse.

3. Unødig quoting blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv

48 • Kirurgisk terapi Kärlkirurgi Microvascular arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde. buy viagra online Identifieringen av det segment av den åldrande manliga befolkningen som eventuellt kan dra nytta av androgen tillskott fortfarande svårt..

Dessutom har farmakokinetiken för den aktiva N-desmetyl-metabolit påverkas av svårt nedsatt njurfunktion, vilket resulterar i en signifikant ökning av AUC och Cmax för ca 79% och 200% respektive.Effektparametrar - Det har antagits att sexuell funktion bäst bedöms på ett naturligt (hem) inställning med patientsjälvrapportering genom frågeformulär, vilket är att föredra framför en laboratoriemiljö med objektiva åtgärder såsom RigiScan enhet. viagra 200mg.

I 5 dagar), gav en ökning 182% för sildenafil exponering efter en 100 mg enkeldos, utan några associerade hemodynamiska förändringar. viagra effekt Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd..

Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning. viagra för män Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys..

• "Hur stark är din önskan om sex, nu och i det förflutna?" • "Har du svårigheter utlösning, antingen för snabbt eller långsamt, vare sig nu eller i det förflutna?" • "Är din partner kan bli upphetsad och nå klimax när man har sex tillsammans?" • "Vad har varit din partner reaktion på din nuvarande sexuella svårigheter?" • "Vad har varit effekten av dina sexuella problem på din partner relation?" • "Vad har varit effekten av dina sexuella problem på din totala livsstil?" 30Physical Examination innefattar följande: • Allmänt Utseende Sekundära sexuella egenskaper • Kardiovaskulärt system Blodtrycks Perifer pulser • Neurologisk systemet Reflexer, bulbocavernosus reflex Penile sensation • Genito-urinsystemet Penile undersökning: omskärelse, deformitet, plack, förhudsförträngning, hypoestesi Testiklar undersökning: storlek och konsistens Rektalundersökning: undersökning sphincter ton och prostata Laboratoriestudier läkaren måste skräddarsydda laborationer som baseras på klagomål patient- och riskfaktorer som anges av historia och fysisk undersökning.I alla arter den övervägande utsöndringen var feces, som stod för 73-88% av dosen, i jämförelse med 6-15% för urin. where to buy viagra.

De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen. brand cialis I motsats till de flesta andra medicinska tillstånd, de olika behandlingar för ED måste beaktas i samband med traditioner, etnicitet och socioekonomiska förhållanden samt patienten och partner önskemål, förväntningar och psykiska status..

. og forkortelser skal unngås.

4. Posting i feil kategori vil føre til at tråden blir stengt og flyttet. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til utestenging.

5. Hold deg til temaet i tråden. Ønsker du å diskutere en bestemt sak som ikke er direkte relatert til tråden, oppretter du en egen tråd i korrekt kategori. Forumet skal ikke benyttes til privat småprat.

6. Unødvendig mye markedsføring, reklamering, rekruttering og liknende på forumet bør begrenses slik at det faller naturlig på plass og ikke oppleves som plagsom for brukerne. Også oppstart av emner som forstås av administrasjonen som kamuflert reklame/rekruttering er forbudt. Dette gjelder også referering/henvisning til andre nettsteder med innhold i strid med våre bruksbetingelser og/eller lovverket. Rasistisk, pornografisk eller diskriminerende materiale er totalt forbudt. Brudd på disse reglene medfører tidsbegrenset eller permanent utestengning.

7. Tre eller flere like tråder/innlegg vil bli regnet som uønsket innhold (heretter referert til som "spam"), og kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse. Brukere som deltar i slike tråder kan straffes på lik linje med trådstarter. Korte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster eller for å beholde en post på forumets framside regnes som spam, og kan straffes deretter.

8. Signaturer skal ikke inneholde noe ut over ren tekst og BbCode. Det er ikke tillatt med HTML-kode eller bilder i signatur. Maksimal lengde på signatur skal ikke overstige 4 linjer.

9. Respekter moderator. Moderator her er for å holde orden i forumet. Stenges det en tråd, har dette en grunn. Om du er uenig i stengingen av tråden, ta det opp med moderatoren som stengte den via Privat Melding [PM]. Hetsing og uthenging av moderator fører til utestenging uten varsel. Klager skal være begrunnet, saklige og i beherskede vendinger.

10. Om du blir utestengt og registrerer deg på nytt med ett eller flere nye kallenavn, vil du bli permanent utestengt med alle kallenavnene. Det er heller ikke lov å ha mer enn én bruker.

11. Moderatorer kan stenge tråder og utestenge brukere for grunner som ikke står nevnt i bruksbetingelsene. I slike tilfeller gis en begrunnelse for stengningen av moderatoren som foretar denne. Evt. klager rettes til forumstyret pr. e-post.

Selv om administratorene og moderatorene av Frihetsforeningens forum vil prøve å holde alle tvilsomme innlegg ute av forumet, er det vanskelig å gjennomgå alle meldinger. Alle innlegg utrykker forfatterens meninger og hverken Frihetsforeningen heller ikke Kunena(utviklerne av forumet) kan holdes ansvarlige for innholdet i hvert innlegg.

Ut over disse betingelsene oppfordrer vi våre brukere til å bruke sunn fornuft og normal folkeskikk.

Go to Category

Time to create page: 0.22 seconds