Om Frihetsforeningen

Frihetsforeningen ble stiftet i Oslo i 2010. Stifterne bak foreningen har lang erfaring meg økonomisk rådgivning til privat- og næringsliv og har som målsetting å hjelpe flere mennesker med å oppnå bedre livskvalitet. Som privatøkonomiske rådgivere i vår daglige drift, har vi kun anledning til å hjelpe et begrenset antall mennesker og til høy pris. Gjennom denne foreningen vil vi forsøke å favne langt bredere og også nå personer som ikke har økonomi til å benytte profesjonell rådgivning.

Frihetsforeningen vil konsentrere sin virksomhet til de områdene hvor det er et reelt interessefellesskap mellom Styret og medlemmene. Dette foregår primært innenfor emnene privat gjeldsproblematikk, velferd, kultur og samfunn.

Frihetsforeningen skal arbeide for å bli en fremtidsrettet støtte – og opplysningsgruppe med mål om å kartlegge generelle behov, samt være en verdifull ressurs for våre medlemmer.

Forumet skal være samlingsstedet for medlemmene. Her fokuserer vi på fellesskapsfølelse hvor man skal få anerkjennelse og hjelp til å løse forskjellige utfordringer, samt muligheten til selv å hjelpe andre.

Frihetsforeningen skal i tillegg ha en initierende rolle, forsøke å sette dagsorden i samfunnsdebatten, kalle på og utløse engasjement fra flere hold som igjen kan fungere ideskapende og opinionsdannende.

Vi vet at mange opplever hverdagen som vanskelig, dette dreier seg mye om privatøkonomi. Omfanget av disse problemene er enormt, og det offentlige klarer ikke å hjelpe alle.

For å nå sine mål skal Frihetsforeningen nyttiggjøre seg den kompetanse som foreningens medlemmer besitter innenfor de ulike områdene. Vi skal vokse sammen med våre medlemmer og gleder oss til å ta fatt på denne viktige og utfordrende oppgaven.

Hva kan du bidra med? :)

 

 
Banner